Книги, учебники и материалы данной библиотеки принадлежат русским и украинским авторам - предназначены исключительно для учебных и ознакомительных целей

Моделючання і прогнозування маркетингових стратегій розвитку страхових компаній

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Теорія та практика стратегічного менеджменту нараховує достатню кількість наукових досліджень щодо окремих аспектів оптимізації стратегічної діяльності фінансових установ, страхових компаній зокрема. Питанням розробки стратегій, що можуть стати основою для виводу з кризи чи запобігання їй в окремих страхових компаніях, фінансових організаціях, присвячені роботи всесвітньо відомих теоретиків та практиків у сфері стратегічного планування та управління, а саме І. Ансоффа [1], М. Портера [2], М. Мескона [3], Ф. Котлера [4] та ін. Матриці, що ілюструють ці стратегії, стали класичними в теорії стратегічного планування і управління (матриця БКГ - Бостонської консультативної групи, матриця корпорації "Дженерал електрик", матриця конкуренції Портера та ін.). Окремі аспекти стратегічного управління страховою діяльністю висвітлені в роботах таких науковців, як В. Базилевич, К. Базилевич [5], О. Василик [6], С. Осадець [7], О. Шматко [8].

  К оглавлениюЭлектронная библиотека книг, учебников, справочников и словарей по экономике, философии, медицине, истории, педагогике, психологии, юриспруденции, языковедению и др.