Книги, учебники и материалы данной библиотеки принадлежат русским и украинским авторам - предназначены исключительно для учебных и ознакомительных целей

Екологічна біофізика людини

АНОТАЦІЯ

ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВА 1 ЕКСКУРС В РОЗВИТОК БІОФІЗИКИ ЛЮДИНИ 1.1 Екологічні системи людини

1.2 Основні екологічні поняття й терміни

1.3 Основні екологічні закони

ГЛАВА 2 БІОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗЕМЛІ

2.1 Основні функціональні, біофізичні та психофізичні характеристики людини

2.2 Антропогенез людини в фізичних умовах існування на Землі

2.3 Вікові особливості, час існування та їх впливи на стани людини

2.4 Фізичні характеристики, ріст, вага, площа та розміри людини

2.5 Обмін енергією та інформацією із зовнішнім середовищем

2.6 Біофізичні характеристики людини в робочих умовах

ГЛАВА 3 БІОФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКІРИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

3.1 Структурно-функціональні характеристики електричних процесів на шкірі людини

3.2 Шкіряно - гальванічні рефлекси

3.3 Температурні характеристики шкіри

ГЛАВА 4 ПСИХОФІЗИКА СЕНСОРНИХ ВІДЧУТТІВ ТА СПРИЙНЯТТІВ

4.1 Психофізика рецепторного відчуття зовнішніх стимулів

4.2 Мозок, керуюча діяльність мозку

4.3 Аналізаторні системи. Загальні питання аналізаторних систем

4. Диференціація аналізаторів по вертикалі і по горизонталі

4.4 Основні функції аналізаторів

4.5 Основні аналізаторні системи

4.6 Спеціалізація органів чуття

4.7 Основні розмірності відчуття

ГЛАВА 5 БІОРИТМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

5.1 Характеристики реальних біоритмів

Адаптивна значимість біоритмів

5.2 Теорії мнимих біоритмів

5.3 Біоритм різних станів людини

5.4 Біоритми та результати працездатності

5.5 Критичні зауваження до теорії біоритмів

5.7 Біоритми та самопочуття

ГЛАВА 6 ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТАНИ ЛЮДИНИ В ПРИРОДНИХ, ШТУЧНО СТВОРЕНИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

6.1 Наднизькочастотний шум атмосфери: біологічна активність і значимість як фактора навколишнього середовища

6.2 Біоритми та їх впливи на функціональні стани та якість виконання робочих задач в екстремальних умовах

6.3 Особливості впливу геліо-геофізичних факторів на функціональні стани людини

6.4 Біоефективні частоти та їх зв'язок із власними частотами біооб'єктів

6.5 Самопочуття людини в умовах дії штучно створених факторів середовища

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  К оглавлениюЭлектронная библиотека книг, учебников, справочников и словарей по экономике, философии, медицине, истории, педагогике, психологии, юриспруденции, языковедению и др.