Книги, учебники и материалы данной библиотеки принадлежат русским и украинским авторам - предназначены исключительно для учебных и ознакомительных целей

Порівняльна граматика української та російської мов

Анотація

Тема № 1:       “Порівняльна Фонетика”

Позиційні зміни голосних

Консонантизм

Класифікація приголосних фонем

Позиційні зміни приголосних

Комбінаторні зміни приголосних

Асиміляція. 1. Асиміляція за голосом.

2. Асиміляція за місцем і способом творення.

3. Асиміляція за участю середнього піднебіння (за твердістю/м’якістю).

Дисиміляція

Спрощення

1. Зміна початкового *je на о

2. Звукосполучення -оро-, -оло-, -ере-, -еле-

3. Сполучення ро-, ло- на початку слова

4. Зміна Ь на и

5. Рефлекси колишніх носових голосних

6. Рефлекси давнього чергування голосних

7. Занепад зредукованих ъ та ь

8. Чергування приголосних

Друга палаталізація

Фонетичні явища, властиві не всім східнослов’янським мовам

  К оглавлениюЭлектронная библиотека книг, учебников, справочников и словарей по экономике, философии, медицине, истории, педагогике, психологии, юриспруденции, языковедению и др.